Privacyverklaring

Voor Fysio Motivati is het van essentieel belang dat de veiligheid van de gegevens die de bezoeker van onze site aan ons doorgeven gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden gebruikt allen voor de doelen die daarvoor versterkt zijn en volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze website is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons gegevens.
Via de menu optie ‘contact’  komen bezoekers op een scherm terecht waarin ze hun NAW gegevens invullen en naar ons sturen. De informatie is bedoeld om ons in staat te stellen met hun in contact te kunnen komen. De veiligheid van de informatie wordt in eerste instantie door Ziggo Thuis, onze internet provider, bezorgd. De gegevens wordt nooit aan derden verstrekt en ook wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens
Wanneer u zich aanmeld voor hulp via de website van Fysio Motivati, heeft u recht op een strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en beveiliging van uw privacy. De volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen:

  • Geslacht
  • Roepnaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Postcode en huisnummer

De gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij ons EPD (Elektronische Patiënten Dossier) systeem. Fysio Motivati  gebruikt het Fysio Manager  systeem voor haar EPD systeem. Fysio Manager houdt zich aan de privacywetgeving van de AVG : https://fysiomanager.nl/over-ons/privacy-verklaring/.

Linken naar andere websites
Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken. Fysio Motivati echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Zorgmail
Voor het communiceren met huisartsen en andere betrokkenen zal Fysio  Motivati gebruik gaan maken van  Zorgmail. Zorgmail is een zeer beveiligde e-mail verkeer die speciaal is ontwikkeld door Z-Netwerken. Deze zorgt ervoor dat de gegevens veilig bij de huisartsen terechtkomen. Alle huisartsen gebruiken Zorgmail om patiëntgegevens met betrokken instanties uit te wisselen: https://z-netwerken.nl/zorgmail/avg/.